دانلود فایل های word طراحی مجتمع بورس مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word طراحی مجتمع بورس مشهد :

دید کلی :
دانلود فایل های word طراحی مجتمع بورس مشهد


توضیحات کامل :

دانلود فایل های word طراحی مجتمع بورس مشهد

 

فایل دانلود حاوی یک فایل به صورت ورد میباشد که شامل متن و عکس جدول و.....میباشد.

دانلود فایل های word طراحی مجتمع بورس مشهد
فهرست مطالب فایل دانلودی:

چکیده: 1

فصل اول:  پروپزال

مقدمه: 3

طرح مساله: 3

ضرورت تحقیق: 4

بیان اهداف.. 4

منابع و پیشینه تحقیق: 5

فصل دوم: شناخت

گفتار اول: مطالعات.. 8

2-1. مروری بر ادبیات اقتصادی موضوع. 8

2-1-1. اقتصاد. 8

اقتصاد چیست: 9

2-1-2. توسعه. 10

2-1-2-1. توسعه چیست؟‌ 10

2-1-2-2. مکاتب مختلف توسعه. 12

2-1-2-3. کشورهای در حال توسعه. 13

2-1-2-4. توسعه اقتصادی چیست؟. 14

2-1-2-4-1.  شاخص‌های توسعه اقتصادی.. 15

2-1-2-4-2.  استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی.. 16

استراتژی انقلاب سبز. 18

استراتژی توزیع مجدد. 18

استراتژی سوسیالیستی توسعه. 19

2-1-3.  جهانی شدن. 20


2-1-3-1. پی‌ریزی اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده 21

2-1-4. خصوصی‌سازی.. 22

2-1-4-1. مفهوم خصوصی‌سازی.. 22

2-1-4-2. اهداف خصوصی‌سازی.. 22

2-1-4-3. روش‌های خصوصی‌سازی.. 23

2-1-4-4. خصوصی‌سازی در ایران. 24

2-1-5. سرمایه‌گذاری.. 25

2-1-5-1. براساس موضوع سرمایه‌گذاری.. 25

2-1-5-2. براساس زمان یا مدت سرمایه‌گذاری.. 26

2-1-5-3. برحسب خطر یا ریسک سرمایه‌گذاری.. 26

2-1-6. بازار (بازارهای مالی) 26

2-1-6-1. نگاهی به مفهوم واژه " بازار" از منظر ادبیات اقتصادی.. 26

2-1-6-2. پیشینه بازار و فرایند تکوین آن. 26

2-1-6-3. بازارهای مالی, بازارهای پولی و سرمایه. 27

2-1-7. بازار بورس... 27

2-1-7-1. بازار بورس از منظر ادبیات اقتصادی.. 27

2-1-7-2. زمینه های پیدایی بورس و روند تکامل آن. 29

2-1-7-3. دسته بندی تالارهای بورس... 30

2-1-7-3-1 . بورس کالا. 30

2-1-7-3-2 . بورس اسعار. 31

2-1-7-3-3 . بورس اوراق بهادار. 31

2-1-8 . اوراق بهادار. 31

2-1-8-1. انواع اوراق بهادار. 32

2-1-8-1-1 . اسناد خزانه. 32

2-1-8-1-2 . اوراق قرضه. 32

2-1-8-1-3 . سهام. 32


2-1-8-2. انواع سهام. 33

2-1-8-3. سرمایه گذاری در اوراق بهادار. 33

2-1-8-4. ارزش گذاری اوراق سهام. 34

2-1-9.  بازار بورس اوراق بهادار. 34

2-1-9-1. تعریف بازار بورس اوراق بهادار. 34

2-1-9-2. کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 35

2-1-9-3. شاخص قیمت سهام. 36

گفتار دوم: مطالعات تطبیقی: بورس‌های مهم جهان. 36

2-2-1. اتریش... 36

2-2-2. استرالیا 36

2-2-3. انگلیس... 37

2-2-4. ایالات متحده امریکا 37

2-2-4-1. بورس نیویورک... 39

2-2-5. ایتالیا 41

2-2-6. بلژیک... 41

2-2-7. دانمارک... 41

2-2-8 . ژاپن.. 42

2-2-9.  سنگاپور. 44

2-2-10. فرانسه. 45

2-2-11. کانادا 45

2-2-12.کره جنوبی.. 46

2-2-13. لوکزامبورگ... 46

2-2-14. هلند. 47

2-2-15. هنگ کنگ... 47

فصل سوم: بورس اوراق بهادر در ایران

گفتار اول مطالعات زمینه, مبانی طراحی, روابط عملکردی و سازماندهی فضایی.. 49


3-1-1. مطالعات زمینه. 49

3-1-1-1. تاریخ مختصر شهر مشهد. 49

3-1-1-2. پیشینه. 49

3-1-1-3. نام مشهد. 50

3-1-1-4. مشهد در دوره اسلامی.. 50

3-1-1-5. مشهد در دوره امویان. 51

3-1-1-6. مشهد در دوره عباسیان. 51

3-1-1-7. از توس تا مشهد. 51

3-1-2. جغرافیای طبیعی.. 52

3-1-2-1. زمین‌شناسی.. 53

3-1-2-2. اقلیم. 54

3-1-2-3. دیدنی‌ها 54

3-1-2-6. نورگیری.. 56

گفتار دوم: بورس اوراق بهادار. 58

3-2-1‌. بررسی نظام مالی در ایران. 58

3-2-2. بازار بورس اوراق بهادار تهران. 59

3-2-2-1. تأسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران. 59

3-2-2-2. سابقه فعالیت بورس اوراق بهادار تهران. 61

3-2-2-3. شیوه اطلاع رسانی در بورس تهران. 61

3-2-2-4. ارزش کنونی بازار بورس اوراق بهادار در ایران. 62

3-2-3. جایگاه بورس تهران در جهان. 62

3-2-4 . کارگزاران. 64

3-2-4-1. وظیفه یا نقش کارگزار. 64

3-2-4-3. تحلیل گران مالی خبره 65

3-2-4-4. انواع مؤسسات کارگزاری.. 66

3-2-4-4-1 . خزانه مرکزی و سیستم کامپیوتری.. 66


3-2-4-4-2. دایره سفارش... 67

3-2-4-4-3 . دایره خرید و فروش... 67

3-2-4-4-4 . دایره صندوق.. 68

3-2-4-4-5 . دایره خریدهای اعتباری.. 70

3-2-4-4-6 . دایره حسابداری.. 71

3-2-4-4-7 . دایره سود سهام. 71

3-2-4-4-8 دایره وکالتنامه. 72

3-2-5. آداب معامله در بورس اوراق بهادار. 72

3-2-5-1. انواع معاملات در بورس... 73

3-2-5-1-1. از نظر نوع و قیمت سهام. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1. بررسی نارساییها و محدودیتها 75

4-1-1. از نظر سهم بازار سرمایه در نظام مالی کشور. 75

4-1-2. از نظر ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه. 75

4-1-3. از نظر سطح پوشش بازار سرمایه. 76

4-1-4. از نظر سطح آگاهی و شناخت در جامعه. 76

4-1-5. از نظر کارآیی بازار بورس در ایران. 76

4-1-6. از نظر ابنیه و امکانات.. 76

4-1-7. استراتژیهای پیشنهادی.. 77

مطالعات تکمیلی: ضرورت تقویت و توسعه بازار بورس اوراق بهادار در مشهد. 77

طرح گزینه های منطقه ای و بازار فرامنطقه ای اوراق بهادار. 77

4-2. تبیین برنامه کلی پروژه 79

4-2-1. اهداف و تعریف پروژه 79

4-2-1-1.  شناخت جامعه مخاطب بورس اوراق بهادار مشهد. 79

4-2-1-2. هدف از مراجعه به مجموعه بورس اوراق بهادار. 80

4-2-2. حساسیتهای پروژه 81


4-2-2-1. فضاهای جنبی متوجه حساسیتهای پروژه 81

4-2-2-2. فضاهای مکمل متوجه حساسیتهای پروژه 81

4-2-3. تعیین کلیت فضاهای مورد نیاز در مجموعه بورس اوراق بهادار مشهد. 82

4-2-4. تعیین اجزا و عناصر و تدقیق برنامه فیزیکی.. 82

4-2-5. اثرات تکنولوژیک اطلاعاتی و اتوماسیون اداری.. 84

4-2-5-1. تغییرات در محیط کار فردی.. 85

فصل پنجم: طرح و نتیجه‌گیری

5-1. ایده طراحی.. 99

5-2. مبانی طراحی معماری پروژه 99

5-3. روابط عملکردی مجموعه بازار بورس اوراق بهادار مشهد. 101

5-4. سازماندهی فضایی.. 101

5-4-1. عوامل مؤثر در سازماندهی فضایی.. 102

5-4-1-1. مقیاس... 102

5-4-1-2. عرصه بندی فضا به اعتبار استفاده کننده 102

5-4-1-3. میزان مراجعه. 102

5-4-1-4. نیاز به دسترسی سواره 102

5-4-1-5. زمان استفاده 103

5-5. سازه 103

5-6. تأسیسات.. 104

          منابع 105

      لاتین 107

لینک کمکی