دانلود فایل های word بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی :

توضیحات کامل :

دانلود فایل های word بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

دانلود فایل های word بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

روش  تحقیق

ابزار پژوهش

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL - BREF)

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (ENRICH-47)

یافته ها

فرضیه ها

بحث و نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از متن

چکیده

رضایت زناشویی شامل ارتباط مثبت با خانواده همسر , پویایی مثبت در خانواده اصلی , عزت نفس و همگنی مذهبی زوجین می باشد .مذهب ازموثرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند .و از سویی دیگر اگر زندگی انسان از سطح کیفی پایینی برخوردار باشد به دین او لطمه وارد می شود . این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی بسیجیان متاهل حوزه انجام شد . جامعه آماری مورد نظر کلیه بسیجیان متاهل حوزه می باشند . که از بین آن ها 80 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . تحقیق حاضر توصیفی , از نوع همبستگی است . ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ,پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود . براساس یافته های این پژوهش , افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی نسبت به افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی از رضایت زناشویی بیشتری برخوردارند . همچنین هرچه افراد از کیفیت زندگی (سلامت عمومی) بیشتری در زندگی برخوردار بوده اند , رضایت زناشویی آن ها بیشتر بوده است .

لینک کمکی