دانلود فایل های word تحقیق تعاریف و مفاهیم سازمان یادگیرنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تحقیق تعاریف و مفاهیم سازمان یادگیرنده :


تحقیق با موضوع تعاریف و مفاهیم سازمان یادگیرنده , در قالب doc و در 52 صفحه, قابل ویرایش.

بخشی از متن :
طی دهه اخیر و همزمان با موج عظیم تغییرات اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی,سازمان‌ها نیز دست‌خوش دگرگونی‌های ساختاری و بنیادی فراوانی شده اند. با وجود این, وجهه مشترک تمامی این دگرگونی‌ها, رشد روزافزون علم و دانش است(قهرمانی,1380).در واقع سرعت و دانش, لازمه‌های موفقیت در زندگی امروز به شمار می‌آیند. از همین رو سازمان‌های یادگیرنده با تلفیق این موارد توان رقابتی شکست‌ناپذیری برای خود فراهم می‌آورند. البته سرعت بیشتر به معنای شتاب زدگی نیست. یادگیری سریع‌تر مستلزم تمهید راه‌های یادگیری ساده‌تر و کارآمدتر و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌هاست. یادگیری سریع‌تر حتی ممکن است در مواردی به دلیل توجه به امری مهم‌تر, متضمن فرایندی کندتر ولی توأم با تفکر بیشتر باشد. گرچه همه سازمان‌ها می‌آموزند, ولی محور فعالیت‌های تمامی آن‌ها یادگیری نیست(فیضی وقطریفی,1389).
تحولات گسترده در ابعاد سیاسی, اقتصادی, اجتماعی- فرهنگی و تکنولوژیکی محیط که در جدول( 2-1) نشان داده شده است, منجر شده تا سازمان‌ها به منظور بقا و ادامه حیات,میزان یادگیری سازمانی‌شان مساوی و یا بزرگ تر از شرایط محیطی باشد. به عبارت دیگر اگر سازمان‌ها نتوانند به اندازه تحولات محیطی یا بیشتر از آن در خودشان ایجاد تغییر و یادگیری نمایند, بی‌شک محکوم به فنا خواهند بود(رسته مقدم و عباس پور,1390).

دانلود فایل های word تحقیق تعاریف و مفاهیم سازمان یادگیرنده
فهرست مطالب:
2. بخش اول: سازمان یادگیرنده
2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده
2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده
2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده
2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده
2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی
2-2-4-2. رویکرد یادگیری
2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌
2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌
2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده
2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده
2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده
2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده
2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده
2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه
2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه
2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین
2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین
2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه
2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون
2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک
2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز
2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد
2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران
2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت
2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد
2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک
2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده
منابع دارد

لینک کمکی