دانلود فایل های word تحقیق محافظه کاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word تحقیق محافظه کاری :


تحقیق با موضوع محافظه کاری, در قالب doc و در 23 صفحه, قابل ویرایش.

بخشی از متن :
رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی که در این تحقیق بررسی شده توسط تحقیقات اخیر به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش های اطلاعاتی آن آگاهی داده شده است. آنها استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه , کاهش انتقال خطر , تأخیر ضررهای اقتصادی , افزایش ذخایر و کاهش هزینه های آژانس می شود و افزون بر آن محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی از عملیات ها با تحریک اصلاحات بیشتر از شرکای تجاری و کاهش اختلال سرمایه گذاری می شود . این ویژگی های افزایش نقدینگی محافظه کاری باید برای کاهش خطر ورشکستگی همزمان و آینده ایجاد شوند که اساساً شرایط ناکارآمدی نقدینگی است . همچنین شواهد اخیر نشان می دهند که محافظه کاری باعث کاهش ناهمگونی اطلاعات و عدم قطعیت با گزارشات خوشبینانه از درآمد و دارایی خالص و گزارشات زمانبندی از اخبار بد می شود. این نقش های اطلاعاتی محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی و کاهش خطر ورشکستگی با ایجاد آگاهی بیشتر در سرمایه گذاران و شرکا تجاری می شود که باعث ایجاد قرار دادها و سرمایه گذاری مطلوبتری می شود.
2-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2-1 مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری
2-2-1-1 تعریف محافظه کاری
محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی شناخته می شود به این مفهوم که در بعضی موقعیتها , محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی ها , درآمدها , سود و حقوق صاحبان سهام باشد(هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران 1383). در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری به عنوان ویژگی کیفی فرعی برای قابلیت اتکا این گونه تعریف شده است : ( کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمد ها یا داریی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
و . . .

دانلود فایل های word تحقیق محافظه کاری
فهرست مطالب:
2-1- مقدمه
2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق
2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری
2-2-1-1- تعریف محافظه کاری
2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری
2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله
2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری
2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی
2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی
2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی
2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری
2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری
2-2-1-5-1- نا اعتمادی
2-2-1-5-2- پنهان کاری
2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری
2-2-1-5-4- سوگیری
2-2-1-5-5- امر ذهنی
2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری
2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی
2-2-2-1- تعریف ورشکستگی
2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی
2-2-2-3- دلایل ورشکستگی
2-2-2-4- مراحل ورشکستگی
2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران
2-3- بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-3-1- تحقیقات خارجی
2-3-2- تحقیقات داخلی

منابع دارد

لینک کمکی